Volg ons:
0413 - 714 100

Elektrotechniek

Chef Monteur

Organisatie

ReMe Techniek is een onafhankelijke kennispartner in regeltechniek en gebouwbeheer.

Functieomschrijving

Montage: Monteert, demonteert en bouwt zelfstandig bij uiteenlopende projecten op zowel meet- en regeltechnisch als elektrotechnisch gebied.

Uitvoering op de bouw: Zorgt dat de uitvoering goed is op de bouw. Voert opdrachten uit in overeenstemming met de tekeningen en volgt de instructies van de Projectleider.

Klantcontact: Koppelt de voortgang en bevindingen terug naar de klant/opdrachtgever en doet aanbevelingen.

Begeleiding en aansturing: Geeft begeleiding en aansturing aan de Assistent-Monteur
Zorgen dat er materiaal is besteld en dat de mensen op de bouw vooruit kunnen.

Plannen en organiseren: Zorgen dat er materiaal is besteld en dat de mensen op de bouw vooruit kunnen.

Functie-eisen

 • Buitendienst functie
 • Opleiding MBO niveau 4

  Competenties:

 • Klantgerichtheid: Signaleert de wensen en behoeften van de klant, anticipeert op die wensen en handelt er ook naar.
 • Kwaliteit: Levert producten die voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en streeft naar continue kwaliteitsverbetering.
 • Flexibiliteit: Verandert het eigen gedrag wanneer zich problemen of kansen voordoen.
 • Collegialiteit: Helpt een collega gevraagd en ongevraagd. Heeft iets over voor collega’s.
 • Regisseren: Brengt belangen, meningen en inbreng van diverse partijen samen en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.
 • Zelfontwikkeling: Heeft inzicht in eigen sterke en zwakke kanten en onderneemt op basis hiervan acties om zich verder te ontwikkelen.
 • Leidinggeven: Beïnvloedt het gedrag van een andere medewerker of groep medewerkers.
 • Verantwoordelijkheid: Komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen van eigen handelen.
 • Zelfstandigheid: Pakt werkzaamheden op en voert ze uit zonder ondersteuning van een ander.
 • Resultaatgerichtheid: Formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen.

  Standplaats

  Uden

 • Solliciteer op de vacature

   Top