Volg ons:
0413 - 714 100

Samenwerken aan duurzame inzetbaarheid

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid; een win-win situatie voor personeel en bedrijf!

Bedrijf en medewerker werken samen aan duurzame inzetbaarheid

Geboortecijfers dalen, de bevolking vergrijst en mensen leven steeds langer. Deze cocktail van uitdagingen zorgt nu al voor de nodige problemen in de samenleving en op de arbeidsmarkt en dit neemt in de komende jaren nog verder toe. De druk op de uitkeringen van pensioenfondsen stijgt. Dit heeft als resultaat dat pensioenpotten danig moeten worden bijgespekt. Het verhogen van de pensioenleeftijd is een van de maatregelen die pensioenfondsen al hebben genomen. Ook het verhogen van pensioenpremies of verlaging van uitkeringen behoort tot impopulaire toekomstige maatregelen.

Gevolgen van het verhogen van de AOW leeftijd

Het verhogen van de AOW leeftijd heeft een aantal nadelige gevolgen:

 • het is voor werkloze ouderen vaak lastiger om aan werk te komen
 • ouderen maken relatief vaker gebruik van bijstandsuitkeringen
 • ouderen maken vaker gebruik van een arbeidsongeschiktheidsregeling
 • ouderen zijn fysiek niet (meer) in staat om dezelfde arbeid te verrichten als toen ze jonger waren
 • het is voor ouderen lastiger om bij te blijven met rappe technologische ontwikkelingen

Teruglopende inzetbaarheid en ‘war on talent’ leidt tot betere zorg voor personeel!

De combinatie van teruglopende inzetbaarheid en de ‘war on talent’ die op dit moment weer oplaait, zorgt ervoor dat het steeds belangrijker wordt dat oudere werknemers op een verantwoorde en prettige manier door kunnen werken tot de pensioengerechtigde leeftijd. De focus op blijvende inzetbaarheid is goed nieuws, zowel voor werknemers als werkgevers. Goed voor je werknemers zorgen loont!

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk?

Kort omschreven gaat duurzame inzetbaarheid over het scheppen van de juiste werkomgeving – en voorwaarden om zo goed mogelijk te blijven functioneren als je ouder wordt – en dat in goede gezondheid en met behoud van welzijn. In de optimale situatie zorgt dit voor meer plezier in het werk, minder verzuim en een hogere productiviteit. Om werknemers op een fijne manier langer te laten doorwerken spelen de volgende factoren mee:

 • de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en om door te leren
 • het zich betrokken voelen
 • het verrichten van zinvolle werkzaamheden
 • plezier in het werk
 • een haalbare fysieke belasting passend bij gezondheid en leeftijd (zowel over- als onderbelasting zorgen voor veel problemen)
 • de algehele gezondheid.

Helaas is er geen standaard oplossing mogelijk, want ieder mens is anders. Dit vraagt een flexibele en oplossingsgerichte houding van bedrijven en hun medewerkers. Als zij samen de schouders eronder zetten kunnen een groot deel van de negatieve gevolgen van het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd nog wel eens heel gunstig uitpakken voor beide partijen.

Wat doet de overheid om langer doorwerken mogelijk te maken?

De overheid wil langer werken bevorderen. Maar ‘talk is cheap’ wat doet de overheid nu precies om personeel ook daadwerkelijk duurzamer inzetbaar te maken? Om te beginnen heeft de overheid in 2017 12,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om werknemers gezond en vitaal aan het werk te houden.  Bij het aanvragen van subsidie, wordt er om een uitgewerkt plan gevraagd. De overheid deelt allerlei aansprekende voorbeeldcases die als blueprint voor eigen beleid kunnen dienen. De eerder ingestelde  werkbonus, die doorwerken na je 60e jaar belastingtechnisch gunstig maakt,

wordt in 2018 opgeheven.  Er zijn wel speciale heffingskortingen voor het inhuren van werknemers en zzp’ers ouder dan 60 jaar en er gelden nieuwe speciale gunstige belastingtarieven voor AOW’ers. Voor werkgevers is het inhuren van oudere werknemers ook interessanter geworden nu de overheid het verplichte doorbetalen bij ziekte voor AOW gerechtigde werknemers aanzienlijk heeft ingekort, van 2 jaar naar maximaal 6 weken.

Gunstige effect van duurzame inzetbaarheid voor werkgevers

Veel werkgevers hebben er een hard hoofd in, personeel dat langer moet doorwerken. Ze maken zich zorgen over oplopende arbeidskosten en de arbeidsproductiviteit. Gelukkig nemen steeds meer werkgevers hun verantwoording om oudere werknemers op een goede manier aan boord te houden. Onderstaand figuur laat helder de verschillen zien tussen de maatregelen die werkgevers namen in 2007 vergeleken met 2017.

werkgevers maatregelen ouderenbeleid

Bron: NIDI werkgeversenquête (2009 en 2017)

Een prachtig verhaal over de proactieve aanpak bij een zware fysieke belasting lazen we op de site van duurzameinzetbaarheid.nl over het bedrijf Remeha in Apeldoorn. Het bedrijf implementeerde allerhande hulpmiddelen om tillen makkelijker te maken, regelde anti-vermoeidheidsmatten, maakte het werken op instelbare hoogtes mogelijk en nam nog een heel aantal andere maatregelen om zo zuinig mogelijk om te gaan met hun grootste goed: hun werknemers. Slim, want er is een groot tekort aan technisch personeel, dus het langer doorwerken van werknemers is voor hen een zegen.

Duurzame inzetbaarheid heeft nog meer duidelijke voordelen voor werkgevers:

 • minder verloop zorgt voor meer rust en een hoger rendement
 • wanneer medewerkers zich gehoord en begrepen voelen komt dit een fijne werksfeer ten goede > tevreden werknemers = lagere verzuimcijfers
 • oudere werknemers staan bekend als zeer gemotiveerd en competent
 • minder personeel nodig (een absolute pré in een nijpende arbeidsmarkt voor technisch personeel)
 • een beter imago voor je bedrijf (toch een belangrijk duurzaamheidsthema)
 • fitte werknemers zijn gelukkiger op het werk en presteren daarom beter
 • een goed sociaal beleid zorgt voor een goede reputatie van het bedrijf en heeft een aantrekkende werking op nieuw personeel
 • werkprocessen worden geïnnoveerd > er wordt maatwerk geleverd
 • stijging in kwaliteit van het werk leidt tot meer winst

Duurzame inzetbaarheid vanuit de werknemer gezien

Naast de overduidelijke uitdagingen die doorwerken op hogere leeftijd met zich meebrengt, heeft het ook een aantal mooie voordelen:

 • veel werknemers zitten met een pensioengat wat zo toch nog gevuld kan worden
 • je blijft je betrokken en nuttig voelen
 • langer doorwerken blijkt echt gezond!
 • je benut je talent en krijgt daarvoor betaald
 • je behoudt goede contacten
 • Na je AOW leeftijd ontvang je AOW en salaris!

In 8 stappen naar duurzame inzetbaarheid binnen jouw bedrijf

 1. Vorm een duurzame inzetbaarheid stuurgroep binnen jouw organisatie en zorg voor voldoende draagvlak. Bedenk hoe je onderdelen van de organisatie gaat bereiken en betrekken..
 2. Voorbereiden. Lees je in, bijvoorbeeld op de site van het Duurzameinzetbaarheidcentrum. Bekijk voorbeelden van andere organisaties. Ga met de stuurgroep op bezoek bij een bedrijf wat al beleid heeft geïmplementeerd. Bezoek bij voorkeur een bedrijf wat je met dat van jou kunt vergelijken.
 3. Analyseer: Leg vast waarom je het bedrijf wilt veranderen. Welke motieven zijn er? Welke hindernissen? Zorg dat het team deze vragen in zoveel mogelijk delen van de organisatie uitzet en regel groepsgesprekken. Wat wordt er al gedaan? Wat gaat goed en wat kan er beter? Noteer je bevindingen.
 4. Doelen vastleggen. Wat kun je op de korte termijn al doen en wat zijn lange termijn doelen.
 5. Maak een plan van aanpak en een begroting
 6. Ga op zoek naar subsidies, wellicht komt jouw organisatie in aanmerking
 7. Implementeer het beleid stapsgewijs
 8. Evalueer hoe processen lopen en vraag naar de bevindingen van betrokken medewerkers, stuur waar nodig bij.

We wensen bedrijven en werknemers veel succes met het werken aan een lang en gezond werk/leven!

Deecoo plaatst jou op de juiste plek

Wil jij bij een werkgever werken die goed met zijn personeel omgaat? Neem dan contact op met Deecoo. Wij bemiddelen technisch personeel in Noordoost Brabant naar een vaste baan in de volgende sectoren: werktuigbouwkunde, installatietechniek, elektrotechniek, interieurbouw, en voertuigtechniek / automotive. Wij kennen de bedrijven van onze klanten van binnen en van buiten. Daarom kunnen wij goed inschatten waar jij goed zou passen.

 

Top