Volg ons:
0413 - 714 100

bedrijfsprofiel

 

Wij begrijpen wie u bedoelt

En dat zeggen wij niet voor niets. Onze opdrachtgevers waarderen onze kundigheid. Als wij kandidaten voorstellen dan is er vaak een directe match. Dit is bijzonder belangrijk omdat u daarmee zorgt voor een snelle en efficiënte invulling van uw personeelsbestand.

Waarom begrijpen wij wie u bedoelt?

Het team van DEECOO heeft:

  • kennis van techniek
  • kennis van technische functies en opleidingen
  • kennis van de markt en arbeidsverhoudingen
  • kennis van wat mensen beweegt
  • inschattingsvermogen.

De juiste kandidaat vinden

De technische professional die u nodig heeft laat zich niet matchen op basis van ‘harde’ criteria. Daarom gaan wij juist ook buiten de gebaande paden om. Wij investeren continu in ons uitgebreide netwerk van technici. Dit kost veel tijd en inspanning maar dit maakt wel dat wij juist betere kandidaten voor u vinden.

Onze werkwijze

Intake, strategie en offerte

In onze intake met uw bedrijf inventariseren wij uw eisen en wensen ten aanzien van de vacature. Indien gewenst, helpen wij u ook een kandidaatprofiel op te stellen. Wij bespreken ook uw bedrijf en de cultuur. Dit is een essentiële factor voor succes. Een kandidaat moet immers wel binnen uw bedrijf passen.

Er zijn diverse vormen van dienstverlening mogelijk:

  • directe indiensttreding (werving & selectie)
  • detachering via DEECOO
  • payrolling

Hierna besluiten wij gezamenlijk wat de beste strategie is en geven wij een prognose van de termijn waarbinnen wij geschikte kandidaten aan u kunnen voorstellen. Kandidaten werven en selecteren wij volgens het ‘no cure – no pay’ principe. U betaalt ons alleen als de kandidaat bij u gaat werken (rechtstreeks of via ons).

Na deze inventarisatie ontvangt u van ons een offerte waarin de gemaakte afspraken bevestigd worden.

Voorstellen van de kandidaten

De kandidaten die wij u voorstellen kennen wij persoonlijk. U ontvangt per kandidaat een presentatie op papier inclusief een referentiecheck. Indien u dit wenst kunnen wij zorgdragen voor persoonlijkheids- en intelligentie assessments en/of testen.

Indiensttreding en nazorg

Nadat de kandidaat bij u in dienst is getreden is houden wij contact met zowel u als de kandidaat om een goed vervolg vast te houden en/of bij te sturen.

Top